ЗВІТ ПЕРШОГО КЕРІВНИКА

Середньої загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів № 7

міста Сєвєродонецька Луганської області

за 2014-2015 н.р.

З відомостей, що містяться в архіві школи (книги наказів, книги обліку і видачі свідоцтв, алфавітні книги), можна зробити висновки, що «Сиротинська неповна середня школа №3 Лисичанського району»  почала працювати в березні 1951 року (64,5 роки тому), на той час у школі здобували освіту учні 1-6 класів. У січні 1952 року школа стає «Сиротинською семирічною школою». А з вересня 1959 року її перейменовано у «Сиротинську восьмирічну школу». Але перші восьмикласники з’явились лише наступного 1960 року. І в 1961 році 19 випускників отримали перші свідоцтва про базову загальну середню освіту. З лютого 1963 року школу перейменовано у «Сєвєродонецьку восьмирічну школу № 7», яка з вересня 1989 року стала «Сєвєродонецькою неповною середньою загальноосвітньою школою № 7». З грудня 2003 року назву змінено на «середню загальноосвітню школу І-ІІ ступенів №7 міста Сєвєродонецька Луганської області», яку маємо і сьогодні.

У даній будівлі школа знаходиться з 1972 року (43 роки).

З архівних даних відомо, що з 1961 року по 2015 рік у школі здобуло базову загальну середню освіту і отримало свідоцтва 1305 учнів.

Сьогодні школа  у своїй діяльності керується Конституцією України, чинним законодавством, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положенням «Про загальноосвітній навчальний заклад», Положенням «Про порядок звітування керівників дошкільних, загальношкільних та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю», а також Статутом школи, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов’язками, іншими нормативно-правовими актами, що регламентують роботу загальноосвітнього навчального закладу.

Середня загальноосвітня школа  І-ІІ ступенів № 7 міста Сєвєродонецька Луганської області знаходиться в комунальній власності територіальної громади міста Сєвєродонецька Луганської області.

Навчальний заклад має свідоцтво про Державну реєстрацію юридичної особи, свідоцтво про атестацію школи, строк дії якого до 15.11.2021 року.

У Статуті СЗШ № 7 у відповідності з вимогами ст. 10 Конституції України, Закону «Про мову в Україні» та згідно з бажаннями дітей і батьків мовою навчання визначено російську мову.

Середня загальноосвітня школа  І-II ступенів № 7 міста Сєвєродонецька  є державним закладом освіти, що забезпечує здобуття освіти згідно Державних стандартів початкової та базової загальної середньої освіти.

Школа підпорядкована відділу освіти Сєвєродонецької міської ради, співпрацює з Сєвєродонецьким методичним центром, іншими закладами освіти міста.

У 2014-2015 навчальному році школу очолювали директор Ольхова Світлана Миколаївна, заступник директора з навчально-виховної роботи Кондратьєва Тетяна Володимирівна, завгосп Моісєєва Віта Євгенівна.

У школі на практиці реалізується концепція розвитку школи, перспективний та річний плани роботи, робочі навчальні плани, оновлюється зміст та форми організації навчально-виховного процесу, впроваджуються інноваційні технології навчання.

У 2014-2015 навчальному році в школі налічувалось 9 класів, в них навчалось 84 учня, з них 1 учень за індивідуальною формою навчання; 1 учень 6 класу – за екстернатною формою. Працювала  група подовженого дня на 30 місць. Навчальний процес забезпечувало 17 педагогів, з них 15 постійних працівників, 2  – за  сумісництвом. Життєдіяльність закладу забезпечувало 10 технічних працівників.

2014-2015 н.р. учні закінчили з такими результатами:

10 учнів – не атестовані, з них 7 –учні 1 класу, 1 – учень допоміжної школи, 2 – через невідвідування та відсутність будь-яких відомостей про їх місце перебування. Рішенням педагогічної  ради сьогодні ці учні будуть відраховані згідно з Положенням «Про переведення учнів». Учнів з початковим рівнем (1-3 бали) – не було. Середній рівень мали 36 учнів (53%), достатній (7-9 балів) – 26 учнів (38 %), високий рівень (10-12 балів) – 6 учнів (9%), ці учні були нагороджені Похвальними листами. У школі були проведені олімпіади з навчальних предметів, учні-переможці шкільної олімпіади брали участь у міських олімпіадах. Також наші діти брали активну участь в конкурсах ім..Т.Шевченка, ім. П.Яцика, у конкурсі юних математиків ім.. О.А.Завгороднього, у малих олімпіадах «Стежини до успіху»,  «Колосок», «Кенгуру», «Соняшник»,  що стали традиційними. Також діти брали активну участь у класних, шкільних та міських виховних та спортивних заходах та змаганнях, їздили на екскурсії. Влітку працював трудовий загін «Сосенка», який згідно з планами лісгоспу виполов 20 соток саджанців сосни в теплиці, по 5 соток баштанових культур та ялівцю.

У минулому навчальному році було організовано підвіз для 35 учнів з м.Сєвєродонецька, с.Метьолкіно та с.Вороново. Гроші для організації підвозу були виділені з міського бюджету.

Харчування учнів забезпечував комбінат шкільного харчування. Учні 1-4 класів та діти пільгових категорій безкоштовно отримували гаряче харчування (за кошти міського бюджету). Всі інші могли придбати сніданки та обіди за батьківські гроші.

Комунальні послуги та зарплату працівникам виплачували з державного бюджету.

Педагогічний колектив школи в 2014-2015 навчальному році працював над реалізацією методичної теми: «Підвищення педагогічної майстерності і творчого потенціалу вчителів як запорука якості навчально-виховного процесу». Своїм основним завданням педагоги вважали формування й закріплення  навичок самостійного добування знань, застосування теорії на практиці. Методична робота була спрямована на підвищення науково-теоретичного рівня учителів, на удосконалення їх психолого-педагогічної підготовки та професійної майстерності, формування готовності до самоосвіти.

У школі працювало 5 методичних об’єднань учителів. Кожне шкільне методичне об’єднання та окремо кожен педагог мали свої методичні проблеми, над якими вони працювали протягом року. У системі методичної роботи школи проводились заходи, що сприяли досягненню методичних проблем та підвищенню кваліфікації: педагогічні ради, методичні семінари, психолого-педагогічні консиліуми, тренінги, вебінари, шкільні методичні об’єднання, місячник професійної майстерності, предметні тижні, поповнення методичними розробками методичної скарбнички школи та шкільного сайту, що діє з 2012 року. Учителями розроблені власні комп’ютерні презентації з різних предметів, які допомагають проведенню уроків. Однак, через недостатню кількість комп’ютерної техніки процес її використання не досягає значної ефективності. 4 педагоги створили власні блоги та сайти, які вони використовують для підготовки до уроків та зворотного зв’язку з учнями, батьками та колегами. Сайт  Ольхової С.М. зайняв ІІ місце в міському конкурсі вчительських сайтів та блогів. Також педагоги брали участь у міських методичних заходах.

Атестація педагогічних працівників школи здійснювалась відповідно до Закону України «Про освіту» (ст.54), Типового положення про атестацію педагогічних працівників України. Атестація проводилась з метою активізації творчої професійної діяльності педагогів, стимулювання безперервної фахової та загальної освіти, якісної роботи, підвищення відповідальності за результати навчання й виховання, забезпечення соціального захисту компетентної педагогічної праці.

Атестація здійснюється за перспективним планом. Під час проведення атестації не було виявлено порушень щодо дотримання Типового положення про атестацію педагогічних працівників України. У 2014-2015 атестацію пройшов 1 педагог за двома посадами: Стрільцовій І.С. як вчителю музики та як педагогу-організатору присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії».

Однією з форм підвищення рівня кваліфікації вчителів є курсова перепідготовка, яка проходила згідно з перспективним планом, враховуючи побажання вчителів. Було складено поточний та перспективний плани курсової перепідготовки педагогічних працівників. У 2014-2015 навчальному році троє працівників пройшли курсову перепідготовку згідно графіка при ЛОІППО за заочною та денною формою навчання: Кондратьєва Т.В. – курси для керівників навчальних закладів, Лузанов І.А. – курси для вчителів технічної праці, Моісєєва В.Є. – курси для бібліотекарів шкіл.

Поряд із курсовою перепідготовкою широко застосовуються можливості самоосвітньої діяльності через мережу Інтернет та вивчення методичної фахової літератури. Нажаль, в минулому навчальному році через відсутність фінансування та здорожчання періодичної фахової преси вчителі не мали можливості виписати журнали та газети  за фахом, але за бажанням могли ознайомитися з ними в Сєвєродонецькому методичному центрі.

Як уже було зазначено, приміщення СЗШ №7  збудовано у 1972 р. Складається з  навчального корпусу, загальна площа якого – 1480м2. Школа працює за кабінетною системою. Навчальних кабінетів - 14, спортивна зала - 1, комп’ютерний клас – 1, майстерня – 1. Технічну забезпеченість школи складають піаніно (1 шт.), комп’ютери (5 шт.), принтери (3 шт.), музичний центр (1 шт.). Школа підключена до мережі Інтернет.

Також на території школи знаходиться окремо збудована газова котельня. Земельна ділянка поділяється на такі функціональні зони: навчальна (будівля школи), фізкультурно-оздоровча (спортивний та дитячий майданчики).

Контроль за станом будівель та приміщень здійснюється постійно. Стан приміщення школи відповідає санітарно-гігієнічним вимогам. Відповідні приписи СЕС, пожежної охорони виконувались своєчасно. У наявності санітарно-технічний паспорт школи, паспорт на будівлю (акт загального огляду будівлі). Комісією, яка призначалась наказами директора школи, проводилось обстеження інженерних систем і технічних пристроїв (індивідуального  опалення, холодного водопостачання, каналізації, електропостачання, системи вентиляції), основних несучих будівельних конструкцій споруди школи (фундаменти, стіни, перекриття, покриття, сходові марші, покрівля). Поточний ремонт у СЗШ №7 проводиться щорічно за рахунок коштів відділу освіти та добровільних внесків батьків.

У 2014-2015 н.р. технічними працівниками було проведено частковий ремонт школи: побілка фасаду, фарбування вхідних дверей, вікон, частковий ремонт та фарбування порогу, фарбування підлоги в маленькому коридорі на 1 поверсі, побілка та фарбування жіночого та чоловічого туалетів, часткове фарбування панелей та плінтусу холу, коридору 2-го поверху, панелей у буфеті, підвіконня у коридорах, фарбування підлоги у гардеробі,  сходів, частковий ремонт стелі в актовій залі, кабінетах директора, заступника, завгоспа. Батьківський комітет разом з педагогами виконали ремонт класних приміщень. У каб. № 7 постелено лінолеум, побілено стелю.  Каб. № 6 заміна шпалер, побілка стелі, фарбування підлоги, дверей, батарей.  Каб. № 22 заміна шпалер, ремонт стелі, заміна світильників, фарбування парт,  вікон, підвіконня, батарей, дверей, плінтусу, заміна розеток. Каб № 27 ремонт стелі, заміна світильників, заміна гардини. У каб. №№ 8, 5, 21, 23, 24, 25, 26, 27, методичному кабінеті  пофарбовані парти, підлога, двері, підвіконня. Також у кожному кабінеті було проведено частковий ремонт шкільних меблів. Хочеться відмітити, що тільки у співпраці працівників, батьків, учнів школи ми можемо підтримувати нашу школу в належному стані. Ми вдячні вам за вашу допомогу, небайдужість до справ школи.

За бюджетні кошти проведені ремонті роботи вузла обліку газу в котельні, перекрито дах над спортивною залою, замінено 16 м труби для питної води. Щороку в СЗШ № 7 при підготовці до нового навчального року за бюджетні кошти проводяться роботи щодо вимірювання опору та заземлення, опресування опалювальної системи, очищення каналізаційних колодязів, здійснюється профілактичний ремонт окремих комунікацій, здійснюється перезарядка та закупка нових вогнегасників. Кількість вогнегасників у школі – 16 штук.

У СЗШ № 7 розміщений шкільний буфет на 50 посадкових місць. У ньому є буфетна продукція та гарячі блюда для харчування учнів  та вчителів школи. Вода підігрівається за допомогою електричного кип’ятильника, їжа розігрівається в електропечі та мікрохвильовій печі.Для зберігання продуктів харчування встановлено холодильник. Готова їжа доставляється у термосах. 

За рік двічі було здійснено покіс трави.  Ведеться постійний контроль за недопущенням розростання амброзії та інших шкідливих рослин. На території школи знаходиться багато дерев, кущів, квітників. Залишається проблемою полив, так як влітку тиск води значно знижується, що унеможливлює догляд за посадженими рослинами.

Подвір’я школи має асфальтоване покриття, що потребує часткового ремонту на баскетбольному майданчику.  На території школи  розташований дитячий майданчик для відпочинку учнів на перервах.

У вечірній час будівля освітлюється біля входу в приміщення школи.

Територія школи охайна, прибирання здійснюється регулярно.

Стан огорожі території школи задовільний, огорожа цегляна, довжиною 60 м.

У навчальному закладі реалізуються права та обов’язки всіх учасників навчально-виховного процесу, стимулюється внутрішня та зовнішня активність учнів та вчителів.

Виходячи з вищезазначеного, колектив школи планує продовжити роботу по удосконаленню форм і методів роботи на уроках, використовуючи сучасні інноваційні технології, вивчаючи індивідуальні здібності та особливості кожного учня, керуючись Законами України та нормативними документами, продовжити роботу по матеріально-технічному забезпеченню навчально-виховного процесу, інформатизації викладання навчальних предметів.