АНАЛІЗ РОБОТИ ШКОЛИ ЗА 2016-2017 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

ТА ЗАВДАННЯ НА НОВИЙ 2017-2018 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

 Загальна характеристика навчального закладу

  Середня загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 7 міста Сєвєродонецька Луганської області почала працювати в березні 1951 року (66 років тому). У даній будівлі школа знаходиться з 1965 року (52 роки).

З архівних даних відомо, що з 1961 року по 2017 рік у школі здобули базову загальну середню освіту і отримали свідоцтва 1323 учня.

Сьогодні школа  у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положенням «Про загальноосвітній навчальний заклад», Статутом школи, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов’язками, іншими нормативно-правовими актами, що регламентують роботу загальноосвітнього навчального закладу.

Середня загальноосвітня школа  І-ІІ ступенів № 7 міста Сєвєродонецька Луганської області знаходиться в комунальній власності територіальної громади міста Сєвєродонецька Луганської області.

Навчальний заклад має свідоцтво про Державну реєстрацію юридичної особи, свідоцтво про атестацію школи, строк дії якого до 15.11.2021 року.

У Статуті СЗШ № 7 у відповідності з вимогами ст. 10 Конституції України, Закону «Про мову в Україні» та згідно з бажаннями дітей і батьків мовою навчання визначено російську мову.

Середня загальноосвітня школа  І-II ступенів № 7 міста Сєвєродонецька  є державним закладом освіти, що забезпечує здобуття освіти згідно Державних стандартів початкової та базової загальної середньої освіти.

У школі на практиці реалізується концепція розвитку школи, перспективний та річний плани роботи, робочі навчальні плани, оновлюється зміст та форми організації навчально-виховного процесу, впроваджуються інноваційні технології навчання.

Школа підпорядкована відділу освіти Сєвєродонецької міської ради, співпрацює з КУ «Сєвєродонецький методичний центр», іншими закладами освіти міста.

У 2016-2017 навчальному році в школі налічувалось 9 класів, у них навчалось на початок року 91 учень, на кінець навчального року – 96 учнів, з них 3 учнів за індивідуальною формою навчання. Працювала  група подовженого дня на 30 місць. Навчальний процес забезпечувало 15 педагогів, з них 14 постійних працівників, 1  – за  сумісництвом. Крім того 4 педпрацівників знаходилось у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. Життєдіяльність закладу забезпечувало 10 технічних працівників.

2016-2017 навчальний рік учні закінчили з такими результатами:

Не атестовані: 9 учнів  - учні 1 класу, 1 учень – учень допоміжної школи (Запорожченко А.). Учнів з початковим рівнем (1-3 бали) – 1 (Коробченко Я., 8 клас). Середній рівень мали 43 учнів (52%), достатній (7-9 балів) – 28 учнів (34 %), високий рівень (10-12 балів) – 11 учнів (13%), ці учні були нагороджені Похвальними листами.

Отже, успішність учнів у 2016-2017 навчальному році – 99%, проте якість знань значно нижча – 47% (58,6% у початкових класах, 40,7% у 5-9 класах).

У школі були проведені олімпіади з навчальних предметів, 5 учнів-переможці шкільної олімпіади брали участь у міських олімпіадах. Також учні брали активну участь у мовознавчих конкурсах ім. Т.Шевченка, ім. П.Яцика, у конкурсі юних математиків ім.О.А.Завгороднього, у малих олімпіадах «Стежини до успіху»,  конкурсах «Колосок», «Кенгуру», «Соняшник», «Геліантус», що стали традиційними. Вперше учень нашої школи взяв участь у міжнародній онлайн-олімпіаді «Наланда». Також діти брали активну участь у класних, шкільних та міських виховних і спортивних заходах та змаганнях, їздили на екскурсії.

Влітку при школі працював табір відпочинку з денним перебуванням «SMILE», в якому оздоровилось 27 учнів 1-6 класів. 21 учень отримував безкоштовне харчування у пришкільному таборі як пільговик (позбавлені батьківського піклування, багатодітні родини, малозабезпечені родини, диспансерний облік, внутрішньо переміщені особи, відмінники навчання, талановиті діти).

На початок 2017 – 2018 навчального року в закладі навчається 100 учнів. Школа налічує 9 класів денної школи (з них у школі І ступеня – 4 класи (43 учня), у школі ІІ ступеня – 5 класів (57 учнів).

Нині школу очолюють:

-       Ольхова Світлана Миколаївна—  директор, 1977 року народження, освіта вища, вчитель української мови та літератури та зарубіжної літератури, кваліфікаційна категорія «Спеціаліст вищої категорії», стаж педагогічної роботи – 20 років, стаж роботи на посаді – 3 роки. ;

-       Черножукова Оксана Вікторівна – заступник директора з навчально-виховної роботи, 1976 року народження, освіта вища, вчитель української мови і літератури та зарубіжної літератури, кваліфікаційна категорія «Спеціаліст вищої категорії», стаж педагогічної діяльності – 23 роки, стаж управлінської діяльності – 6 років. На посаді працює з вересня 2016 року.

Укомплектованість закладу педагогічними кадрами, умотивованість їх розстановки

Навчально-виховний процес у середній загальноосвітній школі І-ІІ ступенів №7 здійснюють 19 педпрацівників, що складає 95 % від потреби у педагогічних кадрах. 4 педагогічних працівників знаходяться у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, 1 педагог – у відпустці по вагітності та пологам.

Розподіл педагогічних працівників за віком

 

Рік

Усього педагогів

Вік педагогів

До 30 років

Від 31 до 40 років

Від 41 до 50 років

Від 51 до 55 років

Понад 55 років

2011/12

18

6 (33%)

4 (22%)

5 (28%)

2 (11%)

1 (6%)

2012/13

17

4 (24%)

4 (24%)

7 (42%)

1 (6%)

1 (6%)

2013/14

18

6 (34%)

4 (23%)

5 (28%)

1(5%)

2 (10%)

2014/15

17

5 (29%)

5 (29%)

4 (23%)

3 (19%)

0

2015/16

16

5(31%)

5 (31%)

1(6%)

3 (19%)

2 (13%)

2016/17

19

5 (26%)

6 (32%)

3 (16%)

2 (11%)

3 (16%)

2017/18

21

4

9

4

2

2

Склад педагогічних працівників за стажем

Рік

Усього педагогів

Стаж педагогів

До 3 років

Від 3 до 10 років

Від 10 до 20 років

Від 20 років і >

2011/12

18

3 (17%)

2 (11%)

7(39%)

6 (33%)

2012/13

17

2(12%)

3(18%)

4(23%)

8(47%)

2013/14

18

3 (17%)

3(18%)

4(22%)

8(43%)

2014/15

17

2(12%)

3(18%)

6 (35%)

6 (35%)

2015/16

16

2 (13%)

3 (19%)

5 (31%)

6 (37%)

2016/17

19

-

5 (26%)

7 (37%)

7 (37%)

2017/18

21

1

5

6

9

  У СЗШ№ 7 працює 1 вчитель-пенсіонер (Скорик О.М. – вчитель географії, біології, хімії), що становить 5% від загальної кількості вчителів.

Молодих спеціалістів у 2016-2017 навчальному році не було. У 2017-2018 навчальному році 1 молодий спеціаліст: практичний психолог Пустовойтова К.В.  (стажу роботи на посаді практичного психолога немає).

Класні керівники призначаються директором школи згідно «Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти» наказом по школі щорічно.

У СЗШ №7 ведеться робота щодо створення належних умов роботи з педагогічними кадрами, підвищення їх загальної культури, професійної кваліфікації та піднесення соціального статусу педагога.

Освітній рівень педагогічних працівників

Навчально-виховний процес забезпечено фахівцями, які мають спеціальну педагогічну освіту. У закладі працює 19 педагогічних працівників, із них 17 (90%) з повною вищою педагогічною освітою, 3 (10%) з базовою вищою освітою. Вчитель початкових класів Купрєйчик Н.М. (початкове навчання) та секретар-друкарка Ушкало В.В. (технології) навчаються на 4 курсі педагогічних університетів. Усі вчителі володіють державною мовою.

Професійне кадрове забезпечення педагогічних працівників

Навчальний

рік

Всього

педагогічних

працівників

З них мають

Повну вищу педагогічну освіту

%

Базову вищу пед. освіту

%

2011/12

18

16

89%

2

11%

2012/13

17

17

100%

-

 

2013/14

18

18

100%

-

 

2014/15

17

16

94%

1

6%

2015/16

16

15

94%

1

6%

2016/17

19

17

89%

2

11%

2017/18

21

18

86%

3

14%

Розподіл педагогічних працівників за кваліфікаційними категоріями

Рік

Усього працівників

Кваліфікаційні категорії

Спеціаліст

Спеціаліст

ІІ категорії

І категорії

вищої категорії

2011/12

18

10 (55%)

-

7 (39%)

1 (6%)

2012/13

17

5 ( 29%)

3 ( 17%)

7 ( 42%)

2 ( 12%)

2013/14

18

6(33%)

3(17%)

7(38%)

2(12%)

2014/15

17

5 ( 29%)

5 ( 29%)

3 ( 18%)

4 (24%)

2015/16

16

6 (37%)

4 (25%)

2 (13%)

4 (25%)

2016/17

19

4 (21%)

4 (21%)

6 (32%)

5 (26%)

2017/18

21

6  (28,5%)

4 (19%)

6 (28,5%)

5 (24%)

У 2016/17 навчальному році у школі працювало 3 «старших вчителя» - Скорик О.М., Лузанов І.А., Бєлікова А.М., що становило 16% від загальної кількості вчителів. На початок 2017/18 навчального року залишилось 2 вчителя із званням «старший учитель», що становить 9,5 %.

Враховуючи зростаючі потреби у впровадженні інформаційних технологій у навчально-виховний процес, значна увага приділяється підвищенню комп'ютерної грамотності вчителів. 100% учителів школи володіють навичками роботи на комп’ютері на рівні користувача. З них 17 вчителів пройшли навчання за програмою «Intel@Навчання для майбутнього», 2 вчителя за програмою «Користувач персональним комп’ютером» при МНВК.

Учителями розроблені власні комп’ютерні презентації з різних предметів, які допомагають проведенню уроків. Однак, через недостатню кількість комп’ютерної техніки процес її використання не досягає значної ефективності. 2 педагоги створили власні блоги та сайти, які вони використовують для підготовки до уроків та зворотного зв’язку з учнями, батьками та колегами.

Організація атестації педагогічних працівників

 Атестація педагогічних працівників школи здійснюється відповідно до Закону України «Про освіту» (ст.54), Типового положення про атестацію педагогічних працівників України. Атестація проводиться з метою активізації творчої професійної діяльності педагогів, стимулювання безперервної фахової та загальної освіти, якісної роботи, підвищення відповідальності за результати навчання й виховання, забезпечення соціального захисту компетентної педагогічної праці.

Атестація здійснюється за перспективним планом. Під час проведення атестації не було виявлено порушень щодо дотримання Типового положення про атестацію педагогічних працівників України. У 2016-2017 навчальному році атестацію пройшло 5 педагогів (Іваненко Л.Г., Буднік Л.М., Бакутіна М.П., Губанов В.А., Скорик О.М.).

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників (стажування, курси підвищення кваліфікації, перепідготовка тощо)

Однією з форм підвищення рівня кваліфікації вчителів є курсова перепідготовка, яка проходила згідно з перспективним планом, враховуючи побажання вчителів. Було складено поточний та перспективний плани курсової перепідготовки педагогічних працівників. У 2016-2017 навчальному році шестеро педагогічних працівників пройшли курсову перепідготовку згідно графіка при ЛОІППО  за заочною та денною формою навчання: Ольхова С.М., Черножукова О.В. – курси для вчителів української мови і літератури, Шевченко Є.В., Стрільцова І.С. – для вчителів, що викладають образотворче мистецтво, інтегрований курс «Мистецтво», предмет «Художня культура», Буднік Л.М. – для вчителів початкових класів, Філенко Н.М. –вчителів математики, фізики, Ольхова С.М. - директорів навчальних закладів, Черножукова О.В. – вчителів, що викладають інтегрований курс «Література» (останні курси при ДЗ «ЛНУ ім.Т.Шевченка).

Поряд із курсовою перепідготовкою широко застосовуються можливості самоосвітньої діяльності через мережу Інтернет та вивчення методичної фахової літератури. Нажаль, в минулому навчальному році через відсутність фінансування та здорожчання періодичної фахової преси не всі вчителі  мали можливості виписати журнали та газети  за фахом, але за бажанням могли ознайомитися з ними в КУ СМЦ.

У міжкурсовий період підвищенням кваліфікації педпрацівників школи опікується адміністрація школи, методична рада закладу, методичні об’єднання, творча група класних керівників У навчальному закладі розроблена організаційно-функціональна схема методичної роботи в школі. Підвищенню професійної компетентності педпрацівників школи сприяють методичні об’єднання (4 шкільних МО) та творча група класних керівників.

Наявність педагогічних працівників

 з почесними педагогічними званнями та нагородами

Нагородження проводиться згідно з державними документами: наказу МОНУ від 04.07.2005 р. № 396 «Про визначення порядку присвоєння педагогічних звань педагогічним працівникам» та наказу МОНУ від 11.07.2005 року № 402 «Про затвердження положень про відомчі заохочувальні відзнаки Міністерства освіти і науки України».

З 21 педагогічного працівника 1 педагог (Ізмалкова О.О.) має грамоту Міністерства науки і освіти (1998 р.), 10 педагогів мають нагороди Управління освіти і науки Луганської обласної державної адміністрації, виконавчого комітету Сєвєродонецької міської ради, відділу освіти Сєвєродонецької міської ради.

Загальна кількість учителів СЗШ № 7, які мають нагороди:

Відмінник освіти України

-

Почесна грамота МОНУ

1

Грамоти УОН

4

Грамоти виконкому

2

Грамоти відділу освіти

11

Педагогічні звання:

                                «Вчитель - методист»

  «Старший учитель»

 

0

2

Наукова, науково-методична, дослідницька робота педагогічних працівників

Система науково – методичної роботи педагогічних кадрів у школі спрямована на формування професійно – педагогічної культури вчителів, пропагування нових педагогічних ідей, узагальнення та поширення перспективного педагогічного досвіду.

Основними формами проведення науково – методичної роботи в школі є відкритті уроки, доповіді, повідомлення на методичних об'єднаннях, семінарах, творчих групах.

У журналі «Відкритий урок: розробки, технології, досвід» опубліковано 2 розробки уроків вчителя української мови та літератури, вчителя початкових класів Ольхової С.М., вчителя української мови і літератури Черножукової О.В., вчителя географії Скорик О.М. У газеті «Шкільний світ» опубліковано розробку уроку педагога-організатора Стрільцової І.С. Методичні розробки вчителів розміщено на сайті школи  http://school7sirotino.jimdo.com/  та на інтернет-форумі «Відкритий урок».

Організація методичної роботи

Методична робота спрямована на підвищення науково-методичного, науково-теоретичного рівня вчителів, удосконалення їхньої психолого-педагогічної підготовки та підвищення професійної майстерності, формування готовності до самоосвіти.

Планування методичної роботи школи спрямоване на реалізацію загальної науково-методичної теми «Формування професійної компетентності педагогів як умова успішного навчально-виховного процесу в умовах модернізації освіти».

У школі діє 4 методичних об¢єднань: вчителів початкових класів та вихователів ГПД, учителів суспільно-філологічного циклу, інтегроване МО учителів природничо-математичного циклу та вчителів художньо-естетичного та спортивно-оздоровчого циклу, творче об’єднання класних керівників

Для підвищення фахової кваліфікації проводяться методичні заходи: семінари-практикуми, курси підвищення кваліфікації, ділові ігри, тренінги, семінари, вебінари, співпраця з відділом освіти та СМЦ.

Адміністрація школи, керівники шкільних методичних об¢єднань проводять консультації з планування роботи, ведення шкільної документації.

Техніка безпеки, охорони праці

Функції фахівця служби охорони праці в школі покладено на заступника директора з навчально-виховної роботи Черножукову Оксану Вікторівну.

Відповідальність за електробезпеку, пожежну безпеку, теплове господарство покладено на завгоспа Моісєєву Віту Євгенівну.

Служба охорони праці цілком забезпечена відповідними нормативними документами, що регламентують роботу з охорони праці та дотримання санітарно-гігієнічних норм.

У школі своєчасно проводяться інструктажі з охорони праці, електробезпеки, пожежної безпеки, які реєструються у відповідних журналах. Ведеться журнал реєстрації нещасних випадків невиробничого характеру та проводиться аналіз нещасних випадків у навчальний та позаурочний час. У планах роботи класних керівників та в журналах інструктажів учителів - предметників передбачені заходи, спрямовані на профілактику нещасних випадків з учнями та організовано контроль за їх виконанням.

У коридорах на кожному поверсі розміщено плани евакуації. Відповідно до Правил пожежної безпеки для закладів, установ і організацій системи освіти України, кабінети та шкільні приміщення забезпечені пожежним інвентарем. Стан шляхів евакуації, аварійних виходів  добрий. Проте існує проблема з водопостачанням.

Усі відповідальні особи пройшли навчання з питань охорони праці і мають відповідні свідоцтва.

Службою охорони праці проводиться аналіз стану охорони праці. Результати аналізу розглядаються на засіданнях педагогічної ради, нарадах при директорові, засіданнях ради школи, на батьківських зборах всіх класів.

Учителі школи слідкують за дотриманням гігієнічних вимог до навчального процесу. Технічний персонал школи постійно працює над забезпеченням відповідного санітарно-гігієнічного режиму в шкільних приміщеннях.

У вестибюлі школи оформлені стенди з наочністю про безпеку дорожнього руху, пожежну безпеку, охорону праці, з цивільного захисту. Щорічно школа бере участь у Всесвітньому Дні охорони праці та Тижні безпеки життєдіяльності.

Стан матеріально-технічного забезпечення навчальних кабінетів

Школа працює за кабінетною системою. Навчальних кабінетів – 14, спортивних залів – 1, комп’ютерний клас -1, майстерень -1.

Майже в усіх кабінетах є достатня кількість дидактичного та роздаткового матеріалів, методичні розробки вчителів. Проте деякі матеріали уже «морально» і «фізично» застаріли і потребують оновлення.

Спортивна зала оснащена необхідним інвентарем, але в недостатній кількості, спортивний майданчик обладнаний власними силами, але потребує удосконалення та приведення до сучасних вимог.

У школі є приміщення, де зберігаються підручники та інша література. Оновлення фонду підручників відбувається постійно.  Проте на початок 2017-2018 навчального року  (станом на 30.08.2017) не вистачає підручників для 4, 6, 7 та 8 класів. Підручники для 9 класу за новим ДС тільки з 3 предметів (українська література, біологія, основи здоров’я). Для початкової школи немає хрестоматій за оновленою програмою з літературного читання.

У Концепції розвитку СЗШ №7 зазначено заходи щодо зміцнення навчально-матеріальної бази школи.

Стан забезпечення технічними засобами навчання школи задовільний. Все, що є в наявності, ретельно зберігається та раціонально використовується всіма учасниками навчально-виховного процесу.

Забезпеченість сучасною комп’ютерною технікою

У навчальному закладі є 1 комп’ютерний кабінет, обладнаний навчальним комп’ютерним комплексом (9 комп’ютерів), є підключення до мережі Інтернет 5 комп’ютерів, для підключення інших потрібен новий комутатор. Приміщення, в якому розташовано комп’ютери, відповідає санітарно-гігієнічним нормам. У наявності акт-дозвіл на проведення занять у кабінеті інформатики. Кількість учнів на один персональний комп’ютер – 12,5.

У комп’ютерному кабінеті проводяться уроки з інформатики –  по 1 годині на тиждень у 2, 3, 4, 5, 6, 7 класах, 2 години на тиждень – у 8, 9 класах. З використанням комп’ютерної техніки також проводяться уроки інтегрованого курсу «Література», української мови і літератури, англійської мови, хімії, біології, музичного мистецтва, «Мистецтва», історії, математики, фізики, основ здоров’я, уроки в початковій школі, виховні класні та загальношкільні заходи.  У 2016 році школа отримала два проектора: від депутатів Сєвєродонецької міської ради та від батьківського комітету. Крім того за кошти міського бюджету придбано 2 мультимедійні комплекси (інтерактивна дошка, короткофокусний проектор, ноутбук), 1 фліпчарт. Нове обладнання значно покращило умови організації навчально-виховного процесу.

Розрахунки щодо потреби СЗШ № 7 в комп’ютерах

Побов.=1*10+1*14+1*7+1*10+1*15+1*11+2*11+2*10=109 (год.)

Пдод.=0,3*35+2*9+2*9+2*6=58(год.)

Пзаг.=109+58=167(год.)

Р1ПКУ=12,5(год.)

ПНЗ=167:14=10,86=13,4 (комп’ютерів)

З розрахунків видно, що в закладі не вистачає комп’ютерної техніки для учнів.

Також заклад потребує комп’ютерної техніки та підключення її до мережі Інтернет для ведення адміністративної діяльності (директор, заступник директора з НВР, секретар), роботи спеціалістів (педагога-організатора, практичного психолога, педагога соціального, бібліотекаря, завгоспа), організації використання ІКТ під час проведення уроків педагогами у кабінетах.

Забезпечення навчально-методичною та довідковою літературою, ефективність їх використання

Фонд бібліотеки школи нараховує 2842 примірники. При бібліотеці немає читального залу, але є окреме приміщення для зберігання підручників. Робота проводиться згідно з керівними нормативними документами. Ведеться облік літератури, яка надходить до бібліотеки.

На жаль, шкільна бібліотека має деякі проблеми. Серед них – недостатня матеріальна база фінансування, нестача програмової художньої літератури, застаріла методична література, відсутність передплати періодичних видань. Крім того, згідно нормативів у зв’язку з невеликою кількістю учнів, у школі передбачено 0,5 ставки бібліотекаря.

Організація харчування учнів

Організацію харчування в школі  здійснює КП «Комбінат шкільного харчування». Готову продукцію до школи привозять кожного дня.

Контроль за організацію харчування дітей покладений на заступника директора з навчально-виховної роботи Черножукову О.В. У школі організовано безкоштовне харчування учнів 1-4 класів, учнів пільгових категорій. Інші діти харчуються за кошти батьків.

Фінансове забезпечення діяльності закладу

Бухгалтерський облік ведеться централізованою бухгалтерією відділу освіти Сєвєродонецької міської ради. Школа фінансується з державної освітньої субвенції та міського бюджету.

Згідно з розділом VІІІ Закону України “Про загальну середню освіту” в діяльності школи здійснюються наступні заходи: частковий ремонт приміщень (протягом року власними силами за допомогою батьків), плановий капітальний ремонт школи (за кошти міського бюджету), ремонт та підготовка котельні індивідуального опалення (за кошти міського бюджету), розвиток матеріально-технічної бази школи (за кошти міського бюджету, спонсори, благодійність батьків), забезпечення санітарно-гігієнічних вимог (за кошти міського бюджету, спонсори, благодійність батьків).

Один раз на два роки  здійснюється інвентаризація матеріальних цінностей, які перебувають на зберіганні.

Стан розвитку учнівського самоврядування

У СЗШ № 7 одним із пріоритетних напрямків роботи є розвиток та вдосконалення системи учнівського самоврядування.

Основні завдання учнівського самоврядування, яке діє в СЗШ № 7 у форматі шкільної дитячої організації (трудового об’єднання дітей і дорослих) «Сосенка»: здатність і готовність виступити в ролі активного і свідомого члена суспільства, вміння взяти на себе відповідальність за вирішення проблемної ситуації, активна участь у житті громади селища, стимулювання дітей до навчання, трудової та громадської діяльності, створення конкретних умов і ситуацій для виявлення та розвитку їх здібностей, участь у суспільно значущих заходах; формування компетенцій щодо самовиховання та самоствердження особистості, якій притаманна демократична громадянська культура. Мета ШДО- згуртування дітей і дорослих для спільної соціально-значимої діяльності на основі загальної мети та інтересів. «Сосенка» має свої Статут та символи: пісню, гасло, емблему, галстук. Діяльність організації узгоджена з планами виховної роботи педагога-організатора, класоводів, класних керівників та планом роботи соціально-психологічної служби навчального закладу, спільним планом роботи з ДП «Лісомисливське господарство». Робота учнівського самоврядування СЗШ № 7 будується на засадах гуманізму і соціальної рівності, утвердження взаємоповаги, толерантності, співробітництва між дорослими та дітьми і охоплює різноманітні напрямки: інтелектуальний, патріотичний, екологічний, художньо-естетичний, спортивно-масовий, морально-гігієничний, трудовий. Членами шкільної організації є учні 2 - 9 класів.

На початку навчального року в класних колективах проводяться звітно–виборчі збори, на яких обираються командири класів та їх заступники. Ці учні входять до ради командирів. Рада командирів обирає голову організації. Засідання ради командирів проводяться 1 раз на місяць. На цих засіданнях учні приймають рішення, які стосуються діяльності організації на перспективу, обговорюються поточні справи. Даний орган самоврядування є мобільним та оперативним. Він дає змогу швидко передавати учнівським колективам інформацію, допомагає організувати будь – яку соціально-значиму справу, забезпечити її проведення і підбити остаточні підсумки. Щотижня проводяться загальношкільні лінійки, на яких, зокрема, актуалізуються певні завдання на відповідний термін та оголошуються попередні результати діяльності. Наприкінці навчального року підводяться остаточні підсумки, аналізується робота за навчальний рік, що минув, складається план роботи на майбутнє.

Участь учнів у виховних заходах

План виховної роботи на навчальний рік традиційно складається таким чином, щоб у його реалізації були задіяні всі учасники навчально-виховного процесу: учнівський, педагогічний, батьківський колективи. Спланована робота охоплює усі напрямки виховання: національно-патріотичний, морально-гігієнічний, правовий, превентивний, художньо-естетичний, екологічний, трудовий, спортивний, сімейний.

Протягом усього періоду навчання учні СЗШ №7 набувають необхідних життєвих компетенцій. Цьому сприяють, зокрема: культурно-масові заходи, акції, конкурси, вікторини, трудові десанти, години спілкування, мережа гуртків, секцій, творчих об’єднань, робота соціально-психологічної служби.

У навчальному закладі традиційними є такі заходи: святкові концертні програми (до Дня вчителя, Дня захисника України, 8 Березня), тематичні тижні (тиждень протипожежної безпеки, тиждень правових знань, тиждень безпеки руху), місячники «Увага! Діти - на дорозі!», «Дитина йде до школи», рейд «Урок», День здоров’я  тощо. До участі у вищезазначених заходах педагоги намагаються залучати максимальну кількість учнів 1-9 класів. Кращі колективи-учасники нагороджуються грамотами та заохочувальними призами.

Створення умов для забезпечення прав і свобод

учасників навчально-виховного процесу

Навчально-виховний процес у СЗШ № 7 здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства, одним з головних завдань якого є створення умов для забезпечення прав і свобод усіх його учасників. На виконання вищезазначеного у навчальному закладі спрямовується робота на формування в учнях компетенцій щодо розуміння своїх прав і свобод та свідомого виконання обов’язків, дотримання положень щодо нагородження учнів похвальними грамотами та листами, видачі свідоцтв про базову середню освіту з відзнакою тощо.

Керівництво школи та профспілковий комітет:

-   проводить анкетування щодо вивчення освітніх запитів учнів і батьків з метою складання на їх основі річного плану роботи та робочого навчального плану, планує роботу гуртків;

-   забезпечують формування та діяльність шкільної тарифікаційної комісії;

-      створюють умови для перепідготовки педагогічних кадрів, їхньої атестації;

- забезпечують надання методичної допомоги педпрацівникам, зокрема, молодим спеціалістам;

- представляють кандидатури до нагородження, відзначення преміями, грамотами;

- забезпечують захист економічних, трудових і соціальних прав та інтересів учасників навчально-виховного процесу тощо.

На виконання Закону України «Про освіту» в школі ведеться робота щодо стовідсоткового охоплення дітей мікрорайону навчанням. За школою закріплені селища Сиротине, Воронове, Метьолкіне. Школа має списки дітей, план-схему мікрорайону.

У вересні щороку складаються списки майбутніх першокласників. Для їх батьків проводиться традиційна конференція, діє куточок батьківського всеобучу. Батькам надаються консультативні послуги спеціалістами соціально-психологічної служби ЗНЗ.

Для учнів селищ Метьолкіне, Воронове організовано підвіз. Нарікань на транспортні послуги ні з боку учнів, ні з боку батьків не було.

Педагогічний колектив систематично працює над 100% охопленням випускників 9 класів обов’язковою середньою освітою.

Керівництвом, соціально-психологічною службою закладу сумісно з працівниками КМСД і батьківською громадськістю з метою проведення профілактичної роботи з проблемними сім'ями, виявлення підлітків шкільного віку, які ухиляються від навчання і тих, хто не відвідує школу без поважних причин, проводиться рейд «Урок». Забезпечено постійний контроль за відвідуванням учнями навчальних занять.

На початку навчального року сформована мережа гуртків,  в яких на безоплатній основі займаються учні 1-9 класів («Баскетбол» - 5-9 класі, «Образотворче мистецтво» -3-7 класи). На базі СЗШ № 7 працює гурток СЮТ «Виготовлення сувенірів». Школа тісно співпрацює зі Борівською школою мистецтв.

Забезпечення соціальної підтримки дітей-сиріт, дітей  з  малозабезпечених    сімей  та інших учнів із соціально вразливих категорій

На початку навчального року з метою обліку дітей та сімей, які потребують соціальної підтримки, створено соціальні паспорти класів та соціальний паспорт школи, оновлений банк даних сімей і дітей. Дітям цієї категорії постійно надається допомога у вигляді безкоштовного харчування у школі. Ці учні відвідують безкоштовні гуртки, секції.

Забезпечення умов для збереження здоров’я учнів

Для забезпечення здоров’я учнів у навчальному закладі було створено оптимальні умови згідно нормативних документів.

Технічні показники приміщень (температурний, світловий, повітряний режим, санітарно-гігієнічний стан приміщень) дозволяють вести навчально-виховний процес у безпечному режимі для здоров’я учнів.

Здійснюється моніторинг стану фізичного здоров’я учнів.

У школі проводиться робота з пропаганди здорового способу життя, збереження здоров’я учнів.

Навчальним планом школи передбачено вивчення предмету «Основи здоров’я» у 1-9 класах. Педколективом школи проводиться профілактична робота у формі відеолекторіїв, корекційних занять щодо формування навичок відповідальної поведінки.

Регулярно проводяться спільні профілактичні, просвітницькі заходи з міськими службами та організаціями: ЦССДМ, КСМД тощо.

У класних журналах вклеєні листи здоров’я, у яких зазначені групи з фізкультури, рекомендації щодо парти, за якою повинна сидіти дитина з порушенням зору.

Проводяться заплановані лікувально-профілактичні та оздоровчі заходи.

В школі організоване гаряче безкоштовне харчування для учнів початкової школи та дітей пільгових категорій, учнів-вихованців ГПД на безоплатній та платній основі.

Режим роботи школи відповідає вимогам державних санітарних норм.

Розклад уроків відповідає психолого-педагогічним та санітарним нормам.

Стан фізичного виховання (фізично-оздоровчі заходи, спортивно-масова робота)

У школі є спортивна зала, де зроблені розмітки для ігор у баскетбол та волейбол,  драбини та поперечини.

Обладнання та спортивний інвентар використовується як для проведення уроків, так і для позакласної оздоровчої, секційної та спортивно-масової роботи. У школі працює гурток «баскетбол» -  керівник Лузанов І.А. Ведуться листки здоров’я учнів, з яких можна довідатися про стан здоров’я кожного із них. Ведеться медико-педагогічний контроль за уроками фізкультури.

Школа має спортивний майданчик та дитячий ігровий майданчик.

На спортивному майданчику є футбольне поле, волейбольний та баскетбольний майданчики, яма з піском для стрибків у довжину. Проте для виконання загально розвиваючих вправ на спортмайданчику відсутній спортивний інвентар, а той що є потребує оновлення.

У 2016-2017 навчальному році учні школи брали участь у змаганнях з волейболу, настільного тенісу. Також приймали участь грі «Школа здоров’я». Взяли участь у міському етапі гри «Джура». Усе це сприяє гармоній­ному розвитку нахилів та творчих здібностей дітей.

Щорічно проводиться шкільна спартакіада, Олімпійський урок, які надають можливість учням продемонструвати в різноманітних змаганнях та конкурсах свої спортивні здібності, досягнення, таланти.

 Виходячи з аналізу діяльності школи в 2016-2017 навчальному році, враховуючи вимоги основних документів, що регламентують відносини в галузі освіти, педагогічний колектив

 у 2017-2018 навчальному році працюватиме над вирішенням наступних завдань:

1.      Формування в учнів ключових компетентностей, позитивної мотивації до навчання.

2.      Розвиток потреб і навичок самоосвітньої роботи, здатності до навчання впродовж усього життя.

3. Формування громадянської, соціальної, загальнокультурної компетентностей особистості, що здатна  здійснювати самостійний  вибір  і приймати  відповідальні рішення у різноманітних життєвих  ситуаціях:

-        становлення самодостатнього громадянина-патріота України;

-        розвиток творчих здібностей учнів;

-        формування здорового способу життя;

-        виховання екологічної свідомості.

4. Створення комфортних умов для навчання, здорового психологічного клімату, здоров’язберігаючого освітнього простору.

 Методичну роботу школи спрямувати на реалізацію загальної методичної теми

«Формування професійної компетентності педагогів як умова успішного навчально-виховного процесу в умовах модернізації освіти».

Завдання методичної роботи:

-  надання методичної допомоги педагогічним працівникам.

- розробка чіткої системи роботи щодо підвищення фахового та методичного рівня педагогічних кадрів, підготовка їх до роботи в сучасних умовах модернізації структури та змісту освіти в Україні.

-  збереження та розвиток творчого потенціалу всього колективу.

- застосування інноваційних методів навчання, комп’ютерних та  інформаційних технологій у навчально-виховному процесі.

-  створення режиму потреби у презентації педагогами власних успіхів через проведення відкритих уроків.

 

- накопичення, пропаганда та впровадження в практику перспективного педагогічного досвіду вчителів.