Середня загальноосвітня школа І-ІІ ступенів №7 міста Сєвєродонецька Луганської області
Середня загальноосвітня школа І-ІІ ступенів №7 міста Сєвєродонецька Луганської області

 

Середня загальноосвітня школа І-ІІ ступенів №7 міста Сєвєродонецька Луганської області забезпечує комплексну програму розвитку дітей у системі безперервної освіти, доступність навчання. Маючи велику і славну історію, школа поєднує традиції із вимогами сьогодення.

 

 

 Проблеми, над якими працює школа:

1.     Формування  у школярів потреб і навичок самоосвітньої роботи

2.     Здатність до навчання впродовж усього життя

3.      Виховання екологічної свідомості учнів у системі діяльності школи

  

Методична тема

«Підвищення педагогічної майстерності і творчого потенціалу вчителів як запорука якості навчально-виховного процесу».

 

Основні завдання навчально-виховного процесу на 2014-2015 н.р.:

1.       Розвиток творчих здібностей учнів, формуванню предметних (галузевих) компетентностей.

2.       Формувати в учнів бажання й уміння вчитися, виховувати потреби і здатності до навчання упродовж  усього життя, через застосування  діяльнісного підходу сприяти виробленню умінь практичного і творчого застосування здобутих знань

3.       Впровадження інноваційних методів навчання, використання комп’ютерних та  інформаційних технологій у навчально-виховному процесі.

4.       Формування громадянської, соціальної, загальнокультурної компетентностей особистості, що здатна  здійснювати самостійний  вибір  і приймати  відповідальні рішення у різноманітних життєвих  ситуаціях.

5.       Виховання екологічної свідомості в учнів.

6.       Формування здорового способу життя.

7.       Створення комфортних умов навчання, здорового психологічного клімату, здоров’язберігаючого освітнього простору.

8.        Співпраця колективу школи з батьками і громадськістю направлена на збереження і зміцнення здоров’я всіх учасників педагогічного процесу.

 

 

Сьогодні наші учні приймають активну участь у шкільних, сільських, міських та обласних заходах. Неодноразово вони ставали переможцями різних конкурсів, які проводили позашкільні заклади.  

 Якісну освіту, систематичну виховну роботу забезпечує педколектив із 18 педагогічних працівників. Вищу категорію має 4 вчителів, I кваліфікаційну категорію має 5 педагогів, ІІ – 3, спеціалістів – 6, «старший учитель» - 3.